Tell : +98(21)22630090-2         Fax : +98(21)22630092          Email Address : info@maharshaloodeh.com

 

       

Mahar Shaloodeh co. 
Geotechnical Consultant and Construction

 

  DEEP DYNAMIC COMPACTION

 
 
 

  Tecnologie :

کنترل آلودگی ها
با توجه به تدوین ائین نامه های زیست محیطی و نیاز انسان به داشتن محیط زندگی سالم و قابل تحمل ضروریست احتمام تمام در حفظ صیانت از طبیعت و محیط زندگی به کار گرفته شود .

آب بندی گودها و سدها
هنگام ساختمان سازی در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالائی دارند همچنین در مناطقی که دارای خاک با نفوذ پذیری بالا می¬باشند و آب های سطحی در فصل های دارای بارندگی پس از نفوذ به درون زمین امکان ورود به درون گود را دارا میباشند همواره می باید تمهیداتی برای جلوگیری از ورود آب از کف (فونداسیون) و بدنه (دیوارهای حائل یا دیوارهای کناری) به درون طبقاتی که زیر سطح آب قرار دارند، اندیشید.

شناسایی خاک
روش های مختلف شناسایی خاک امکان شناخت به خصوصیات لا یه های مختلف خاک در نتیجه تعریف دقیق تر شرایط احداث پی ابنیه را می دهد .

تخریب و تقویت بتن
تخریب بتن مسلح با توجه به حجم پروژ ه های بتنی در دست اجرا و یا پروژه های از قبیل احداث شده و نیاز به تغییرات طرح ، بازسازی، برچیدن سازه های مذکور و .....روشهای متعددی در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.

اجرای شمع و سپر کوبی
شمع ها عموماً به عنوان پی عمیق وظیفه تحمل و انتقال بارهای مختلف سازه ها از جمله ساختمانها، پل ها، اسکله ها و ...... را بر عهده دارند .

اجرای پل و تقاطع غیر مسطح
پل ساختمانی است که برای تامین عبور از یک مانع طبیعی یا مصنوعی از قبیل رودخانه و دره و چهارراه و غیره احداث می گردد .

طراحی سازه های ژئو تکنیکی
از دوران های قدیم مهندسین و سازندگان ابنیه مختلف با روشهای پی سازی دوران خودآشنا و با مسائل گوناگون ناشی از رفتار خاکهای مختلف برخورد داشته اند .

پایدار سازی گودبرداری
لغزش های زمین در شرایط بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد. این لغزش ها ممکن است شیبه ای طبیعی را عارض شود و یا موجب به هم خوردن پایدار سازی شیروانی های حاصل عمل انسان ها شود .

بهسازی خاک
اکثر معضلات پی سازی مربوط به فضاهای خالی زیاد و مصالح خاکی با مقاومت کم در بستر و میزان آب نامطلوب موجود در خاک میباشد .بنابراین مفاهیم پایه بهسازی خاک ها شامل متراکم سازی،سیمان شدن، تسلیح، اصلاح و یا جا به جایی خاک، زهکشی و کنترل وجود و حرکت آب در خاک می باشد .

مقاوم سازی سازه های موجود
به طور کلی مقاوم سازی سازه های بتنی موجود یا مرمت انها به منظور تحمل بارهای مضعف طراحی، بهبود نارساییهای ناشی از فرسایش ، افزایش شکل پذیری سازه یا سایر موارد با استفاده از مصالح مناسب و شیوه های اجرایی صحیح به طور متعارف انجام می گردد .Total 13  records listed . Showing 1 to 10 of 13
 
 << Previous   |  1  |  2  |   Next >>
 
 
 

 

Prima Pagina    |    Chi Siamo    |    Progetti    |    Tecnologie    |    Macchine    |    Autorizzazioni    |    Contatti

Copyright (c) 2014 - 2016 , All rights reserved. Powered and Design by : Parsys.ir