Tell : +98(21)22630090-2         Fax : +98(21)22630092          Email Address : info@maharshaloodeh.com

 

       

Mahar Shaloodeh co. 
Geotechnical Consultant and Construction

 

  طراحی سازه های ژئو تکنیکی

از دوران های قدیم مهندسین و سازندگان ابنیه مختلف با روشهای پی سازی دوران خودآشنا و با مسائل گوناگون ناشی از رفتار خاکهای مختلف برخورد داشته اند .

 
 
 

  اجرای تونل و سازه های زیر زمینی 

اجرای تونل و سازه های زیر زمینی

دلایل بی شماری از دیر باز انسان را به احداث ابنیه زیر زمینی وا داشته است. قدیمی ترین تونل شناخته شده در حدود 4000 سال پیش در بین النهرین به طول یک کیلومتر و مقطع 5/4 * 6/3 متر احداث شده است و قصر پادشاهی بابل را با گذاشتن از زیر رود فرات به مبعد اختصاصی مربوط می ساخته است .
در ایران نیز این فن از هزاران سال پیش در قالب احداث دالانهای زیر زمینی و قنوات متداول بوده است .
ساختمان های زیرزمینی از نظر نوع بهره برداری و منظور از احداث به چند دسته تقسیم می شوند :
1- استخراج مواد زیرزمینی :شامل معادن زیرزمینی (که البته در زمره کارهای ساختمانی محسوب نمی شوند .)
2- ساختمان های زیرزمینی با اهداف نظامی مانند پناهگاهها و دالانهای زیرزمینی و ......
3- ساختمانهای زیر زمینی به منظور ترابری و ارتباطات مانند تونلهای راه و راه آهن
4- تونلهای زیرزمینی برای رساندن آب یا سایر سیالا،شبکه های فاضلاب و گالری های هیدرولیکی
5- ایجاد انبار زیرزمینی برای انباشتن گاز و مواد نفتی و احداث پارکینگ و ...
در طراحی و اجرای تونلها عواملی زیادی از جمله موارد زیر تاثیرگذاری می باشند .
1- نوع بنا و استفاده مورد نیاز از آن
2-زمین ساختگاه تونل، نوع زمین، و سفره آب زیرزمینی و ایستایی و پایداری زمین پروژه
3- عمق قرارگیری تونل
4- عوامل محیطی شامل تاسیسات زیرزمینی،ساختمانها و ابنیه مجاور، وضع جغرافیایی محل و طرح شهرسازی، ساختمانها وابنیه عمومی و تاریخی
5- وجود محل مناسب برای تجهیز کارگاه و احداث تونلها و شفتهای دسترسی و ....
شرکت مهار شالوده با داشتن تجربیات متفاوت و امکانات مورد نیاز در احداث فضاهای زیرزمینی در این مرحله نسبت به انجام خدمات مناسب و همکاری با کارفرمایان اقدام نموده است .
امید است در کشور عزیزمان هر روز شاهد پیشرفتهای بیشتر در این صنعت رویه تکامل باشیم . 

 

Prima Pagina    |    Chi Siamo    |    Progetti    |    Tecnologie    |    Macchine    |    Autorizzazioni    |    Contatti

Copyright (c) 2014 - 2016 , All rights reserved. Powered and Design by : Parsys.ir