Tell : +98(21)22630090-2         Fax : +98(21)22630092          Email Address : info@maharshaloodeh.com

 

       

Mahar Shaloodeh co. 
Geotechnical Consultant and Construction

 

  پایدار سازی گودبرداری

لغزش های زمین در شرایط بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد. این لغزش ها ممکن است شیبه ای طبیعی را عارض شود و یا موجب به هم خوردن پایدار سازی شیروانی های حاصل عمل انسان ها شود .

 
 
 

  مقاوم سازی سازه های موجود 

مقاوم سازی سازه های موجود

به طور کلی مقاوم سازی سازه های بتنی موجود یا مرمت انها به منظور تحمل بارهای مضعف طراحی، بهبود نارساییهای ناشی از فرسایش ، افزایش شکل پذیری سازه یا سایر موارد با استفاده از مصالح مناسب و شیوه های اجرایی صحیح به طور متعارف انجام می گردد .در زیر به برخی از این روش ها اشاره می کنیم .
1- مقاوم سازی با FRP :
استفاده از مواد مرکب ساخته شده از الیاف در محیط رزین پلیمری به عنوان پلیمرهای مسلح شده با الیاف FRP-fiber Reinforced polymers به عنوان یک ضرورت در جایگزینی مصالح سنتی و شیوهه ای موجودمعرفی شده است. سیسم FRP بدین صورت تعریف می شودکه الیاف و رزین ها برای ساخت چند لایه مرکب مورد استفاده قرار می گیرند ، به نحوی که رزین های مصرفی (رزین اپرکسی) به منظور چسباندن چند لایه مرکب به سطح بتن زیرین و پوشش ما به منظور محافظت مصالح ترکیب شده استفاده می شوند .
2- مقاوم سازی با اضافه نمودن دیوار برشی و یا باربند :
به علت سختی بیشتر دیوار برشی نسبت به باربند تعداد دهانه های لازم برای تعبیه دیوار برشی کمتر از دهانه های لازم برای باربند است . برای اتصال دیوار به ستون باید از خاموت های دور پیچ ستون یا بولت به عنوان برش گیردر ارتفاع ستون استفاده کرد .
3- مقاوم سازی با استفاده از جداگرهای لرزه ای :
اصل جدا سازی لرزه ای برایجاد انعطاف پذیری در پایه ساختمان د رصفحه افقی مبتنی است و در عین حال از اجزای مبرا برای محدود کردن دامنه حرکت ناشی از زلزله استفاده می کند .
4- مقاوم سازی با استفاده از سیستم های جاذب انرژی (دمپر ) :
سیستم ها ی جاذب و یا مستهلک کننده انرژی (Dampers) بر پایه افزایش میرایی ساختمان بنا شده اند . مهمترین تاثیر میرایی، کاهش دادند نوسان و پاسخ ساختمان نسبت به نیروهای وارده می باشد .
اجرای روشهای نامبرده شده در فوق به طور کامل در توان شرکت مهار شالوده می باشد . 

 

Prima Pagina    |    Chi Siamo    |    Progetti    |    Tecnologie    |    Macchine    |    Autorizzazioni    |    Contatti

Copyright (c) 2014 - 2016 , All rights reserved. Powered and Design by : Parsys.ir