Tell : +98(21)22630090-2         Fax : +98(21)22630092          Email Address : info@maharshaloodeh.com

 

       

Mahar Shaloodeh co. 
Geotechnical Consultant and Construction

 

  بهسازی خاک

اکثر معضلات پی سازی مربوط به فضاهای خالی زیاد و مصالح خاکی با مقاومت کم در بستر و میزان آب نامطلوب موجود در خاک میباشد .بنابراین مفاهیم پایه بهسازی خاک ها شامل متراکم سازی،سیمان شدن، تسلیح، اصلاح و یا جا به جایی خاک، زهکشی و کنترل وجود و حرکت آب در خاک می باشد .

 
 
 

  بهسازی خاک 

بهسازی خاک

اکثر معضلات پی سازی مربوط به فضاهای خالی زیاد و مصالح خاکی با مقاومت کم در بستر و میزان آب نامطلوب موجود در خاک میباشد .بنابراین مفاهیم پایه بهسازی خاک ها شامل متراکم سازی،سیمان شدن، تسلیح، اصلاح و یا جا به جایی خاک، زهکشی و کنترل وجود و حرکت آب در خاک می باشد .
روش های معمول بهسازی خاک :
1- خاک و برداشت،جابه جایی و جایگزینی:
برای خاکهای نرم و شلی که روی لایه ای با باربری در اعماق سطحی قرار دارند و ضخامت آنها کمتر از حدود 5 متر است، ممکن است اقتصادی ترین راه حل بهسازی، برداشت و جایگزینی انها با مصالح مناسب قرضه و یا با همان خاک اولیه پس از عمل آوری است .
2-تراکم سطحی :
در این روش به وسیله انواع غلتک ها بسته به نوع خاک اقدام به متراکم نمودن خاک می نمایند .
3-تراکم اینامیکی :
این روش شامل سقوط وزنه ای سنگین از ارتفاع به روی سطح زمین است، از این روش برای بهسازی تا عمق 30 متر نیز استفاده می شود .
4-تراکم ویبره ای در عمق یا تراکم ویبره ای شناوری :
تراکم ویبره ای از نوع رزو نانسی و یا ویبره شناوری از روش های متراکم سازی و بهسازی خاک در عمق می باشد روش های ارتعاشی شامل وارد کردن یک میله مرتعش یا ویبراتور داخل زمین و سپس تراکم خاک به وسیله ارتعاش این میله در حین بیرون کشیدن آن می باشد .
5- پیش فشردگی از طریق پیش بارگذاری :
اعمال پیش فشار توسط بارگذاری روی زمین زیر بنا قبل از احداث سازه، پیش بارگذاری نامیده می شود. مقدار فشار اعمال شده در پیش بارگذاری معمولاً بزرگتر از ماکزیمم فشاری است که توسط فونداسیون سازه مورد نظر به خاک اعمال می شود .
6- تثبیت خاک به روش تزریق :
تزریق شامل ایجاد چاله ها یا گمانه ایی به فواصل معین توسط دستگاه حفار و پر کردن این چاهها با مواد سیال ذوغاب و نفوذ این مواد با سیستم های جذبی و با ایجاد فشار در زمین می باشد .


7-تثبیت با افزودنی ها:
مهم ترین هدف استفاده از افزودنی های شیمیایی با بهبود و کنترل پایداری(حجم کنترل و تورم و انقباض) مقاومت و تغییر خصوصیات تنش – کرنش و نفوذ پذیری خاک است .
8- تسلیح خاک :
این روش مانند بهبود خصوصیات بتن توسط آرماتور عمل می کند . تسلیخ خاک می تواند به صورت قائم، افقی و یا مایل توسط المانهای مختلف صورت گیرد .
9- ستون های سنگی یا ماسه ای :
این روش شامل احداث ستونهایی به قطر 0.6 تا 1 متر از شن یا سنگ شکسته متراکم شده در خاکهای نرم می باشد که نهایتاً یک سیستم حفاظتی در جهت قائم برای سازه یا خاکریز فوقانی ایجاد می کند . این سیستم حفاظتی برش های افقی یا مایل را می تواند تحمل کند و از طرف دیگر به عنوان زهکش قائم عمل می نماید .
10- ریز شمعها :
ریز شمع یک شمع با قطر کوچک است و از انواع شمع های در جاریز تزریقی که معمولاًمسلح است می باشد. این ریز شمع ها گزینه ای برای اصلاح و تثبیت پی می باشند .
11- خاک مسلح :
خاک مسلح یک ماده مرکب است که در آن دیواره خاکی و تسلیحات در لایه های متوالی روی هم ساخته می شوند شرکت مهار شالوده با توجه به اجرای تمامی این روش ها در قابل پروژ ه های مختلف در نقاط مختلف کشور مانند اجرای تراکم دینامیکی در قم و اجرای ریز شمع در شمال کشور و انجام تزریق در خاک جهت بهسازی خاک در پروژه های مختلف آمادگی اجرای تمامی روش های فوق را دارا می باشد . 

 

Prima Pagina    |    Chi Siamo    |    Progetti    |    Tecnologie    |    Macchine    |    Autorizzazioni    |    Contatti

Copyright (c) 2014 - 2016 , All rights reserved. Powered and Design by : Parsys.ir