Tell : +98(21)22630090-2         Fax : +98(21)22630092          Email Address : info@maharshaloodeh.com

 

       

Mahar Shaloodeh co. 
Geotechnical Consultant and Construction

 

  تخریب و تقویت بتن

تخریب بتن مسلح با توجه به حجم پروژ ه های بتنی در دست اجرا و یا پروژه های از قبیل احداث شده و نیاز به تغییرات طرح ، بازسازی، برچیدن سازه های مذکور و .....روشهای متعددی در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.

 
 
 

  پایدار سازی گودبرداری 

پایدار سازی گودبرداری

لغزش های زمین در شرایط بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد. این لغزش ها ممکن است شیبه ای طبیعی را عارض شود و یا موجب به هم خوردن پایدار سازی شیروانی های حاصل عمل انسان ها شود . وقوع این لغزش ها ممکن است یکباره صورت گیرد و یا چندین ماه و حتی سالها به طول انجامد .
لغزش ها غالباً طی سطوح مشخصی که بیشتر استوانه ای هستند .
به منظور پایدار سازی جداره های گودبرداری روش های متعددی پیشنهاد گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است.
1-دیواره های نگهبان بتن مسلح :
در حالت دیوار بتن مسلح خاک به وسیله پره عمومی نگه داشته می شود که پایداری ان توسط پاشنه ای تامین می گردد که در زیر خاکریز ادامه دارد . این پاشنه تحت از وزن خاکهای پشت دیوار قرار دارد و نقش پایدار کننده این اثر واضح است . بحرانی ترین قسمت بنا، محل گیرداری پرده در پاشنه است و در این محل گشتاورهای خمشی قابل ملاحظه ای پدیدار می گردد .
2- دیوارهای داکوستا نونس :
پروفسور برزیلی داکوستا نونس در سال 1963 اجرای دیوارهای بتن مسلح ویژه ای را پیشنهاد کرد در این روش اجرای دیوار از قسمت فوقانی آن شروع می شود و پایداری آن نز به وسیله مهارهای پیش.... تامین می گردد .
3-دیوارهای متشکل از قطعات پیش ساخته :
در ایلالت متحده کانادا دیواره ای بتنی پیش ساخته یا فلزی مشتکل از قطعات روی هم اجرا شده است این روش در صورتی که محل کافی برای اجرای آن موجود باشد بسیار اقتصادی است و ظاهر زیبایی نیز دارد .
4- خاک مسلح :
خاک مسلح روش نسبتاً جدید است که در حدود سالهای اول دهه 1960 توسط مانری ویدال مهندس فرانسوی ابداع شد .اصول خاک مسلح عبارت است از به کارگیری همزمان خاک دانه ای و جوشن هایی مقاوم در برار کشش که به توده تشکیل یافته ، چسبندگی ناهمسانی در امتداد جوشن ها می دهد. نمای ظاهری بنا به پوسته ای ختم می شود که نقش آن جلوگیری از ریزش موضعی دانه های خاک و همچنین زیبا سازی آن است .
5- میخ کوبی (NAILING (:
تثبیت توده های سنگی به وسیله میله های مهار، حول گود کنی های باز یا زیرزمینی، از مدتها قبل معمول و متداول بوده است . کاربرد این فن به روش مایل بندی جدیدی که اساس آن تقویت زمین به کمک جوشن های مهار شالوده در خاک می باشد ، منتهی شده است. در این حالت معمولاً پوسته ای نیز سطح خاکبرداری را فرا می گیرد .
شرکت مهار شالوده با توجه به سابقه زیادی که در امر پایدارسازی جداره گودبرداری دارد با اتکا به دانش فنی و تجهیزات لازم در این امر قادر به اجرای تمامی روش های پایدارسازی می باشد و با توجه به شرایط موجود در هر پروژه اقدام به طراحی و اجرای روش مناسب می نماید . 

 

Prima Pagina    |    Chi Siamo    |    Progetti    |    Tecnologie    |    Macchine    |    Autorizzazioni    |    Contatti

Copyright (c) 2014 - 2016 , All rights reserved. Powered and Design by : Parsys.ir