Tell : +98(21)22630090-2         Fax : +98(21)22630092          Email Address : info@maharshaloodeh.com

 

       

Mahar Shaloodeh co. 
Geotechnical Consultant and Construction

 

  پایدار سازی گودبرداری

لغزش های زمین در شرایط بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد. این لغزش ها ممکن است شیبه ای طبیعی را عارض شود و یا موجب به هم خوردن پایدار سازی شیروانی های حاصل عمل انسان ها شود .

 
 
 

  طراحی سازه های ژئو تکنیکی 

طراحی سازه های ژئو تکنیکی

از دوران های قدیم مهندسین و سازندگان ابنیه مختلف با روشهای پی سازی دوران خودآشنا و با مسائل گوناگون ناشی از رفتار خاکهای مختلف برخورد داشته اند . اساساً طراحی و اجرای پی ساختمانها از مهمترین و در عین حال حساسترین قسمتهای محاسبه و بنای ابنیه است و غالباً اشکالات بعدی زاییده عدم وجود پی مناسب و یا کم توجهی به این قسمت پر اهمیت بنا می باشد .
طرح یک پی مناسب مستلزم شناخت رفتار واقعی زمین ساختگاه و تغییرات احتمالی این رفتار در اثر مرور زمان و یا پیدایش شرایط جدید از جمله جریان اب در خاک ، نشست ، کسیختگی و ....... است .
سازه های ژئوتکنیکی شامل بناهای نگهبان و نگهدار، دیواره های زیر زمینی، پی های سطحی و عمیق، پایدار سازی شیروانی و تونل ها و حفره های زیرزمینی ، بهسازی خاک با انواع روشها و خاکریزها و .... را شامل می گردد.
شرکت مهار شالوده با تجربیات طراحی و اجرایی متفاوت و همکاری با اساتید و مشاوران برجسته و دارا بودن گنجینه نرم افزاری مناسب از معتبرترین شرکت طراحی(terrasol) فرانسه در زمینه طراحی و نیز اجرای سازه های ژئو تکنیکی در عرصه پروژه های مهندسی در حال فعالیت می باشد . 

 

Prima Pagina    |    Chi Siamo    |    Progetti    |    Tecnologie    |    Macchine    |    Autorizzazioni    |    Contatti

Copyright (c) 2014 - 2016 , All rights reserved. Powered and Design by : Parsys.ir