Tell : +98(21)22630090-2         Fax : +98(21)22630092          Email Address : info@maharshaloodeh.com

 

       

Mahar Shaloodeh co. 
Geotechnical Consultant and Construction

 

  بهسازی خاک

اکثر معضلات پی سازی مربوط به فضاهای خالی زیاد و مصالح خاکی با مقاومت کم در بستر و میزان آب نامطلوب موجود در خاک میباشد .بنابراین مفاهیم پایه بهسازی خاک ها شامل متراکم سازی،سیمان شدن، تسلیح، اصلاح و یا جا به جایی خاک، زهکشی و کنترل وجود و حرکت آب در خاک می باشد .

 
 
 

  تخریب و تقویت بتن 

تخریب و تقویت بتن

1- تخریب بتن مسلح با توجه به حجم پروژ ه های بتنی در دست اجرا و یا پروژه های از قبیل احداث شده و نیاز به تغییرات طرح ، بازسازی، برچیدن سازه های مذکور و .....روشهای متعددی در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند که آنها را میتوان به دو دسته تقسیم نمود :
1- روشهای مخرب : در این روشها ساختار بتن در معرض تخریب اساسی و شکست انتشار ترکهای عمیق قرار میگیرد،روشهای انفجاری و چکشهای تخریبی هیدرولیکی و پنوماتیک از این جمله میباشند .
2- روشهای غیر مخرب : این روشها که عمدتاً به صورت کنترل شده بخشهای مورد نظر را از مجموعه سازه بتنی حذف نموده و تاثیری در کاهش مقاومت و انتشار ترک دریافت بتن ایجاد نمی کنند .که از آن جمله میتوان به روشهای متعدد برش و یا تخریبهایی با فشار جت آب اشاره نمود .
شرکت مهار شالوده در روشهای غیر مخرب از امکانات مناسب و خوبی برخوردار است و تجربیات قابل قبولی در سطح پروژه های بزرگ داراست . 

 

Prima Pagina    |    Chi Siamo    |    Progetti    |    Tecnologie    |    Macchine    |    Autorizzazioni    |    Contatti

Copyright (c) 2014 - 2016 , All rights reserved. Powered and Design by : Parsys.ir