Tell : +98(21)22630090-2         Fax : +98(21)22630092          Email Address : info@maharshaloodeh.com

 

       

Mahar Shaloodeh co. 
Geotechnical Consultant and Construction

 

  طراحی سازه های ژئو تکنیکی

از دوران های قدیم مهندسین و سازندگان ابنیه مختلف با روشهای پی سازی دوران خودآشنا و با مسائل گوناگون ناشی از رفتار خاکهای مختلف برخورد داشته اند .

 
 
 

  آب بندی گودها و سدها 

آب بندی گودها و سدها

هنگام ساختمان سازی در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالائی دارند همچنین در مناطقی که دارای خاک با نفوذ پذیری بالا می¬باشند و آب های سطحی در فصل های دارای بارندگی پس از نفوذ به درون زمین امکان ورود به درون گود را دارا میباشند همواره می باید تمهیداتی برای جلوگیری از ورود آب از کف (فونداسیون) و بدنه (دیوارهای حائل یا دیوارهای کناری) به درون طبقاتی که زیر سطح آب قرار دارند، اندیشید.با توجه به آنکه اجرای سیستم آب بند کننده، معمولاً در محیطی مرطوب صورت می پذیرد که در چنین محیط هائی امکان جوشکاری مصالحی نظیر ژئوممبران و یا اجرای قشرهای آب بند کننده (پوشش ها) روی سطوح بتنی فراهم نیست، استفاده از GCL می-تواند راهکاری موثر باشد.
در این پروژه ( گود برداری و پایدارسازی گود ساختمان بانک گردشگری ) به دلیل وجود لایه های با نفوذ پذیری بالا تا عمق تقریباً 18 متری و سپس وجود لایه رس دار که دارای نفوذ پذیری کمی می باشد این امکان را به وجود می¬آورد که آب های سطحی پس از نفوذ به درون خاک و با برخورد به لایه رس دار به سمت گود حرکت کرده و وارد آن شود.
لازم به ذکر است پس از اجرای فنداسیون و دیوارهای حائل این حرکت آب به درون گود ادامه داشته و موجب نفوذ آب به درون ساختمان می¬گردد.
لذا لزوم اجرای آب بندی گود احساس می¬گردد.
آیین نامه هایی که از آن به عنوان رفرنس در امر آب بندی استفاده می¬گردد به قرار زیر می باشد:
الف: CIRIA Reports 139&140
ب: BS 8007 : 1987
ج: BS 8102 : 1990
در زیر نکاتی از آیین نامه BS 8102 : 1990 را بیان می¬کنیم
این آیین نامه جهت محافظت از ساختمان در برابر آب های سطحی می¬باشد که شامل راهنمایی در مورد روش هایی از محافظت در برابر آب های سطحی به درون ساختمان-هایی که در زیر تراز زمین قرار دارند می¬باشد.
این آیین نامه به بحث در مورد سه روش آب بند کردن و برای هر روش در چهار سطح می پردازد
روش ها:
- محافظت مخزنی
- محافظت ساختاری کامل
- محافظت زهکشی شده

سطح ها:
- با تراوش
- بدون تراوش ولی ورود مقداری رطوبت
- محیط خشک
- محیط کاملاً خشک
این آیین نامه در مورد لزوم استفاده از سیستم آب بندی موارد زیر را مطرح می¬کند:
- در اکثر مواقع ساختمان¬ها در معرض فشار آب قرار می¬گیرند
- این مورد حتی در ساختمان¬هایی که در گزارشات شناسایی زمین به شرایط خشک آنها اشاره شده است نیز امکان وقوع دارد.
- تمام سطوح زیرزمینی می¬بایست در برابر 1 متر فشار آب مقاوم باشند. 

 

Prima Pagina    |    Chi Siamo    |    Progetti    |    Tecnologie    |    Macchine    |    Autorizzazioni    |    Contatti

Copyright (c) 2014 - 2016 , All rights reserved. Powered and Design by : Parsys.ir