Tell : +98(21)22630090-2         Fax : +98(21)22630092          Email Address : info@maharshaloodeh.com

 

       

Mahar Shaloodeh co. 
Geotechnical Consultant and Construction

 

  اجرای تونل و سازه های زیر زمینی

دلایل بی شماری از دیر باز انسان را به احداث ابنیه زیر زمینی وا داشته است. قدیمی ترین تونل شناخته شده در حدود 4000 سال پیش در بین النهرین به طول یک کیلومتر و مقطع 5/4 * 6/3 متر احداث شده است و قصر پادشاهی بابل را با گذاشتن از زیر رود فرات به مبعد اختصاصی مربوط می ساخته است

 
 
 

  کنترل آلودگی ها 

کنترل آلودگی ها

با توجه به تدوین ائین نامه های زیست محیطی و نیاز انسان به داشتن محیط زندگی سالم و قابل تحمل ضروریست احتمام تمام در حفظ صیانت از طبیعت و محیط زندگی به کار گرفته شود .
حفاظت آب و خاک و هوا در مقابل عوامل مختلف نقش بسزایی در سلامت کره خاکی و انسان ها دارد .
هم اکنون استانداردهای دقیق تدوین شده و رو به بهبود در پروژه های بزرگ دنیا، ملاحظات زیست محیطی را کنترل می کنند .
بخشی از این موارد شامل :
*دفن استاندارد و صحیح زباله های صنعتی ، خانگی ، و بیمارستانی
*جلوگیری از انتقال و نشت آبهای آلوده در زمین و سفره های زیرزمینی
*جلوگیری از فرسایش خاک
*تصفیه و پالایش فاضلابهای مختلف و برگشت آب استعمال شده به چرخه طبیعی و .... بخشی از کارهای بشر در حفظ محیط زسیت است .
انجام اینگونه موارد نیازمند تکنولوژ های مناسب در علم ژئوتکنیک و سایر گرایش های مهندسی می باشد .
رعایت استانداردهای مهندسی و زیست محیطی در پروژها، بهره برداری صحیح از منابع، بکارگیری متدهای صحیح به همراه ابزار مهندسی مناسب همواره در پروژه هامد نظر این شرکت می باشد . 

 

Prima Pagina    |    Chi Siamo    |    Progetti    |    Tecnologie    |    Macchine    |    Autorizzazioni    |    Contatti

Copyright (c) 2014 - 2016 , All rights reserved. Powered and Design by : Parsys.ir